TECHNISCH PLANNER EN CONTROLEUR DER WERKEN
[Jobaanbieding - Datum: 11-01-2021]
Terug naar vorige pagina

Contactgegevens:
Achternaam:Van Damme
Voornaam:Vanessa
Plaats: Brussel
Provincie:Vlaams-Brabant
Land:België
Omschrijving jobaanbieding:

De directie Gebouwen en Patrimonium gebruikt het facilitair management informatiesysteem “Planon” om het beheer van het eigen patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zo efficiënt als mogelijk te managen. Momenteel vertaalt dit zich voornamelijk in het individueel opvolgen van inkomende werkorders.
Daarnaast werd er recent sterk ingezet op het afsluiten van heel wat gespecialiseerde technische raamcontracten (HVAC, elektriciteit, liften, daken, schrijnwerk …) om het preventief en curatief onderhoud sneller, accurater en met meer specifieke expertise te laten verlopen.

Om een degelijk applicatiebeheer van “Planon” in al zijn facetten te kunnen uitrollen is er nood aan een technisch planner/beheerder en controleur der werken.

Wat doe je?

−      Je beheert Planon in al zijn facetten (applicatie- en functioneel beheer).

−      Je werkt een planningssystematiek uit en zorgt voor de implementatie en de opvolging ervan.

−      Je bouwt de databibliotheek uit met verschillende gebouwelementen (technisch, bouwfysisch, vastgoedgerelateerd).

−      Je bent het centraal aanspreekpunt voor verschillende raamcontracten en andere orders m.b.t. gewoon en buitengewoon onderhoud.

−      Je verzorgt nauwkeurige en overzichtelijke rapporten op verschillende niveaus (budget, facturatie, planning, strategie, beleid …).

−      Je ondersteunt collega’s en externen bij de operationele uitrol van Planon.

−      Je werkt nauw samen met de technisch coördinator en aanstuurder van de mobiele ploeg.

−      Je staat in nauw contact met de gebruikers in de verschillende gebouwen en geeft regelmatige en professionele feedback.

−      Je controleert de kwaliteit van de uitvoering van de werken en het respecteren van het voorziene budget en de timing.

−      Je staat in nauw contact met externe partners, faciliteert hun werking en stuurt bij waar nodig.

Hoe solliciteer je?

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op maandag 22 februari 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur technisch planner en controleur der werken’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: https://www.vgc.be/vacatures/technisch-planner-en-controleur-der-werken. 

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Talenkennis: Nederlands
Website: https://www.vgc.be/vacatures/technisch-planner-en-controleur
Meer informatie in bijlage: informatiebundeltechnischplannerencontroleurderwerken.pdf   

Contact opnemen per e-mail:
De persoon, die deze aanvraag heeft geplaatst, kan gecontacteerd worden via e-mail. Uit veiligheidsoverwegingen is het e-mailadres momenteel niet zichtbaar.
Om het e-mailadres van deze aanvraag te doen verschijnen, gelieve hieronder de letters uit het beeld over te typen en op 'E-mailadres weergeven' te klikken.

       Opties voor deze aankondiging:
Wijzig ;Verwijder