DEPARTEMENTSHOOFD STADSONTWIKKELING EN VEILIGHEID
Bureau/firma: Lokaal Bestuur Geraardsbergen
[Jobaanbieding - Datum: 06-11-2020]
Terug naar vorige pagina

Contactgegevens:
Achternaam:Herregods
Voornaam:Ellen
Adres:Weverijstraat 20
Plaats:9500 Geraardsbergen
Provincie:Oost-Vlaanderen
Land:België
Telefoon:054 43 20 03
Omschrijving jobaanbieding:
 • Je werkt verschillende stadsprojecten en masterplannen uit om de stad Geraardsbergen te verfraaien:
  • Hiervoor heb je een goede kennis van projectmanagement en kan je de nodige stappen toepassen op de verschillende projecten
  • Je schat de haalbaarheid van je projecten in en kan een overzicht geven van subsidies, middelen, arbeidskrachten en tijdsplanning die aan je project verbonden zijn.
  • Je bepaalt in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen de doelstellingen van elk project en ziet toe op de kwaliteit van de gevoerde werken.
 • Je verzorgt een goede interne en externe communicatie:
  • Intern zorg je voor een goede communicatie tussen verschillende diensten die moeten samenwerken om het project tot een succesvol einde te brengen.
  • Je rapporteert op regelmatige basis aan de algemeen directeur, het college van burgemeester en schepenen en andere belanghebbenden
  • Je participeert aan intern en technisch overleg.
  • Je verzorgt een goede communicatie met externe partners (inwoners, handelaars, eigenaars van panden, hiërarchische overheden, citymarketing…).
  • Je bent aanspreekpunt en uithangbord van onze grote projecten.
 • Je voert op een efficiënte manier onderhandeling binnen een vaste structuur. Hierbij behartig je de belangen van alle deelnemers en stem je deze op een goede wijze op elkaar af.
 • Je stimuleert het privaat initiatief binnen de stad.
  • Je vertaalt lokaal economische evoluties en verwachtingen in beleidsvoorstellen en meerjarenplannen.
  • Je bent hierbij aandachtig voor noden en behoeften van onze burgers en medewerkers.
  • Je stimuleert private ondernemers en particulieren om leegstand en verwaarlozing te bestrijden. Hierdoor bouw jij mee aan een vernieuwd straatbeeld.
 • Je blijft up to date met alle wetgeving die betrekking heeft tot jouw projecten.
 • Je coördineert de werking van de diensten binnen jouw departement. Je zorgt voor voldoende begeleiding en coaching. Dit met het doel om een vlotte samenwerking te bekomen tussen de verschillende diensten en tevreden medewerkers.
Meer informatie in bijlage: inlichtingensollicitanten2.pdf   

Contact opnemen per e-mail:
De persoon, die deze aanvraag heeft geplaatst, kan gecontacteerd worden via e-mail. Uit veiligheidsoverwegingen is het e-mailadres momenteel niet zichtbaar.
Om het e-mailadres van deze aanvraag te doen verschijnen, gelieve hieronder de letters uit het beeld over te typen en op 'E-mailadres weergeven' te klikken.

       Opties voor deze aankondiging:
Wijzig ;Verwijder